Journummer: 0768-68 65 44 info@essagruppen.se
Essagruppen

Essagruppen bedriver HVB-verksamheten i två naturskönt belägna villor knappt 5 mil norr…

Läs mer

Oden

Boendeenheten oden ligger i Herresta. Huset inrymmer, utöver 8 enskilda rum…

Läs mer

Välkommen till Essagruppen

Ett unikt HVB-hem i familjär och hemlik miljö.

  • God etik och hög kvalitet är Essagruppens ledord i verksamheten

  • Gemenskapen och vår förståelse av mångfald är vår främsta styrka

  • Särskild kompetens inom romsk kultur

”Utveckling mot en framtid i trygghet och oberoende för våra ungdomar.”

Vi som arbetar på Essagruppen representerar en mångfald av kulturell-, språklig-, etnisk-, idrotts- utbildnings- och yrkesbakgrunder.

Arbetsteamets genuina gemenskap och förståelse för individen, liksom medarbetarnas samlade sociokulturella kompetens, är vårt främsta verktyg i behandlingsarbetet.

På Essagruppen arbetar vi målinriktat med utgångspunkt i huvudmännens behandlingsuppdrag utifrån identifierade behov. Dock är vår bästa referens de ungdomar och familjer som vi kommit i kontakt med under åren.

Skicka din förfrågan

Boendeenhet Oden

Odensala Herresta 230, 195 92 Märsta,

Tfn: 08-678 85 00 Fax: 08-591 437 20, Mail: info@essagruppen.se