Journummer: 0768-68 65 44 info@essagruppen.se
Essagruppen

Essagruppen bedriver HVB-verksamheten i två naturskönt belägna villor knappt 5 mil norr…

Läs mer

Oden

Boendeenheten oden ligger i Herresta. Huset inrymmer, utöver 8 enskilda rum…

Läs mer

Hvilan

Boendeenheten Hvilan ligger i Bromsta (ca 2 km från Herresta). Huset…

Läs mer

Välkommen till Essagruppen

Ett unikt HVB-hem i familjär och hemlik miljö.

  • God etik och hög kvalitet är Essagruppens ledord i verksamheten

  • Gemenskapen och vår förståelse av mångfald är vår främsta styrka

  • Särskild kompetens inom romsk kultur

”Utveckling mot en framtid i trygghet och oberoende för våra ungdomar.”

Vi som arbetar på Essagruppen representerar en mångfald av kulturell-, språklig-, etnisk-, idrotts- utbildnings- och yrkesbakgrunder.

Arbetsteamets genuina gemenskap och förståelse för individen, liksom medarbetarnas samlade sociokulturella kompetens, är vårt främsta verktyg i behandlingsarbetet.

På Essagruppen arbetar vi målinriktat med utgångspunkt i huvudmännens behandlingsuppdrag utifrån identifierade behov. Dock är vår bästa referens de ungdomar och familjer som vi kommit i kontakt med under åren.

Please specify image url

Kenneth Ekholm, Föreståndare

Telefon: 076-8686541
Föreståndare Boendeenheterna
Skicka din förfrågan

 Privatperson Socialtjänsten

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt Telefonnummer

Ärende  HVB-hem Utsluss Övrigt

Ämne

Ditt meddelande