Journummer: 0768-68 65 44 info@essagruppen.se

ART – Aggression Replacement Training

ART (Aggression Replacement Training) är ett manualbaserat preventionsprogram för ungdomar som beter sig aggressivt.

Metoden används främst för ungdomar 12–20 år med betydande brister i sociala färdigheter, förmåga till ilskekontroll och moraliskt resonerande, och grundas på social inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi.

ART innehåller:

  1. En beteendekomponent – social färdighetsträning

  2. En emotionell komponent – ilskekontrollträning   

  3. En värderingskomponent – träning i moraliskt resonerande

Den sociala färdighetsträningen innebär att ungdomarna först får se exempel på goda sociala färdigheter (modellering). Därefter övar de själva på färdigheterna i rollspel under uppmuntran, och får upprepad instruktion och återkoppling på hur det går. De uppmuntras sedan att delta i aktiviteter där de får fortsätta att träna på sina nya färdigheter för att öka chansen att de blir bestående – överföringsträning.

Det ingår ett femtiotal sociala färdigheter i undervisningen, vilka ska ersätta de aggressiva beteendena.