Journummer: 0768-68 65 44 info@essagruppen.se

BBIC – Barns Behov i Centrum

BBIC är ett system framtaget av Socialstyrelsen för handläggning och dokumentation i utredning, planering och uppföljning av barnavårdsärenden. Anledningen till att detta material togs fram var att stärka skyddet för barn och unga som var aktuella inom social barnavård då det förekommit stora brister i bland annat uppföljning av placerade barn.

Syftet med BBIC är bland annat att stärka barnets/den unges ställning i den sociala barnavården i enlighet med socialtjänstlagen och FN:s barnkonvention samt förbättra samarbetet kring barnet/den unge med föräldrar, familj, vårdgivare och professionellt nätverk.

Målet är att ge barn och unga som är aktuella inom socialtjänsten samma chanser i livet som andra barn i samhället.

Då placeringarna inom Essagruppen sker via Socialtjänsten arbetar Essagruppen också enligt BBIC med vårdplan, genomförandeplaner samt uppföljningsmöten som följer Socialtjänstens utredning och vårdplan.