Journummer: 0768-68 65 44 info@essagruppen.se

Certifieringar

Värderingsdiplom 2013

Värderingsdiplom 2013 utfärdad av Valuation – Företgsutverderingar

AA- Kreditsvärdighet 2012

Essagruppen har fått AA – Kreditsvärdihet: God kreditsvärdighet sedan 2012