Journummer: 0768-68 65 44 info@essagruppen.se

Historik

Essagruppen är ett privatägt aktiebolag, med ca 30 engagerade medarbetare, varav 4 som arbetat kvar inom företaget sedan starten.

Essagruppen bildades 2008, då Esa Isberg – företagets huvudman, fick idén om att starta ett HVB-hem med inriktning mot romska pojkar. Inriktningen framstod som angelägen då målgruppen tenderade ofta hamna mellan stolarna i den traditionella HVB-vården, p.g.a. att förståelsen för pojkarna och deras kulturella bakgrund var liten. 

Esa Isberg har över 30-års erfarenhet av ungdoms- och behandlingsarbete. Esa har arbetat med ungdomar sedan 1981, och han har bl.a. utbildat sig till familjepedagog, ungdomsledare, behandlingsassistent, samt ART-instruktör. År 2009 fick Essagruppen i Stockholm AB tillstånd att bedriva HVB-verksamhet. Under samma år startade Esa företaget, och tillsammans med fyra f.d. kollegor slogs dörrarna till Faringe Kyrkby upp, där den första romska pojken placerades kort efter start.

Essagruppens HVB-verksamhet har expanderat under åren med utökad inriktning på ensamkommande flyktingbarn 14-18 med utagerandeproblematik, vars behov inte kunnat tillgodoses inom kommunernas (och andra aktörers) ordinarie HVB verksamhet.

Essagruppens äldsta HVB-enhet som startades i Faringe Kyrkby, flyttade i början av 2012 till nuvarande lokal – Oden – naturskönt belägen i Herresta, strax norr om Märsta. I denna anläggning har det bedrivits HVB-verksamhet sedan början av 80-talet (bl.a. av Maire Persson, som nyligen lämnat Essagruppen och gått i pension efter mångårig insats som verksamhetsföreståndare). År 2012 fick Essagruppen tillstånd att utöka verksamheten med ytterligare en enhet – Hvilan.