Journummer: 0768-68 65 44 info@essagruppen.se

KASAM – Känsla Av SAMmanhang

Begreppet KASAM, som formulerats av Aaron Antonowski – professor i medicinsk sociologi, innebär att människans välmående är starkt påverkat av tre faktorer, nämligen att livssituationen skall vara Begriplig, Hanterbar och Meningsfull.

Kortfattat kan tillämpningen beskrivas med att vi människor upplever oss må bra när vi:

  1. Förstår det som händer runtomkring oss

  2. Har färdigheter i att hantera vardagens alla stora och små prövningar

  3. Ser, eller kan föreställa oss, meningen med det som händer och görs

Och givetvis speglar sig vårt välmående i vårt samspel med omgivningen.

Således kan såväl individens välmående, som dess samspel med omgivningen, påverkas positivt genom att identifiera behoven och erbjuda lämpligt stöd i vardera av dessa områden.

Vi på Essagruppen strävar efter att dels säkra en grundtrygghet genom enkla och förutsägbara vardagsrutiner, men även genom en ständig anpassning av de individuella insatserna efter den enskilde ungdomens identifierade behov, öka dennes känsla av sammanhang.