Journummer: 0768-68 65 44 info@essagruppen.se

Kvalitet och utveckling

Essagruppen eftersträvar en hög kompetens inom arbetslaget.

Samtliga ordinarie behandlingsassistenter har minst en grundutbildning till behandlingsassistent, samt ART.

Medarbetarnas utbildningsbakgrunder, i kombination med gedigna arbets- och livserfarenheter är en ovärderlig kunskapsbas som förvaltas och utvecklas genom utbildning, fortbildning och kontinuerlig handledning.