Journummer: 0768-68 65 44 info@essagruppen.se

Vår huvudsaklig fokus

Huvudsaklig fokus inom Essagruppens verksamhet är vikten av att individen ska uppnå och behålla kontrollen över sin egen livssituation. Detta genom att i varje situation eftersträva en känsla av sammanhang – KASAM.

Trygghet:

Behandlingsarbetet genomsyras av ett professionellt och empatiskt förhållningssätt, och varje inskriven ungdom erbjuds en ett tryggt boende genom tydlig struktur och respektfullt bemötande.

Bemötande:

Varje placerad ungdom ska bli sedd som och respekterad för den unika individ den är, med sina specifika behov och resurser.

Kompetens:

Våra erfarna behandlingsassistenter bistår och stöttar ungdomarna genom samtal utifrån- och handledning i vardagssituationer, för att tillsammans korrigera- och skapa nya välfungerande handlingsmönster.

Behandlingsarbetet organiseras utifrån individens identifierade behov och de mål som formulerats av våra uppdragsgivare, med syfte att stötta individen att skaffa sig nödvändiga sociala färdigheter och uppnå självständighet.