Journummer: 0768-68 65 44 info@essagruppen.se

Mål & Vision

”Utveckling mot en framtid i trygghet och oberoende för våra ungdomar.”

Vi som arbetar på Essagruppen representerar en mångfald av kulturell-, språklig-, etnisk-, idrotts- utbildnings- och yrkesbakgrunder.

Arbetsteamets genuina gemenskap och förståelse för individen, liksom medarbetarnas samlade sociokulturella kompetens, är vårt främsta verktyg i behandlingsarbetet.

På Essagruppen arbetar vi målinriktat med utgångspunkt i huvudmännens behandlingsuppdrag utifrån identifierade behov. Dock är vår bästa referens de ungdomar och familjer som vi kommit i kontakt med under åren.